Politika kakovosti

 

Naša politika v podjetju je, da stalno skrbimo za visok nivo kakovosti in sicer na sledeče načine:

 • izpolnjujemo zahteve odjemalcev ter ocenjujemo njihovo zadovoljstvo,
 • izpolnjujemo vse zakonske zahteve za procese in izdelke,
 • izvajamo redna izobraževanja zaposlenih,
 • stalno izvajamo izboljšave sistema in izdelkov,
 • imamo redne vodstvene preglede,
 • izvajamo korektivne in preventivne ukrepe,
 • izvajamo redne kontrole procesa proizvodnje in
 • imamo 100% končno kontrolo izdelkov.

Certifikati, ki so smo jih pridobili so dodatna garancija za kakovost naših izdelkov.

 

Splošni certifikati

 

Standard ISO 9001: 2015


Imamo opisan in vpeljan sistem vodenja kakovosti za področje razvoja, proizvodnje in trženja industrijskih armatur. Prvi certifikat smo pridobili v decembru 1994, kot prvo podjetje v Sloveniji za področje veljavnosti proizvodnje industrijskih armatur. Izpolnjevanje zahtev standarda vsako leto nadzira in potrjuje neodvisni certifikacijski organ TÜV SÜD.

 

Tlačna direktiva PED 2014/68/EU – CE znak


Certifikat pridobljen na osnovi Evropske direktive o tlačni opremi PED2014/68/EU, priloga III, modul H, ki ga izdaja priglašen organ TÜV SÜD za razvoj, proizvodnjo in prodajo industrijskih armatur. S certifikatom priglašeni organ potrjuje, da je podjetje uvedlo in uporablja sistem vodenja kakovosti po zgoraj navedeni smernici in da je proizvajalec upravičen do označevanja izdelkov s CE oznako in razpoznavno številko priglašenega organa.

 

GSK


Certifikat GSK dokazuje najvišji standard za barvanje izdelkov, ki se uporabljajo za uporabo v distribuciji pitne in odpadne vode.

 

Uredba o gradbenih proizvodih EU 305/2011


Kot proizvajalci nadzemnih hidrantov Art. 2005 in Art. 2009 in podzemnih hidrantov Art. 2006 in Art. 2010 izpolnjujemo vse zahteve Evropske direktive o gradbenih proizvodih EU 305/2011. To potrjuje certifikat o skladnosti, ki smo ga pridobili od ZAG (Zavod za gradbeništvo Slovenije).

 

 

Certifikati za posamezna tržišča

 

 • DVGW certifikat za nemško tržišče  
 • ÖVGW certifikat za avstrijsko tržišče  
 • EAC (GOST) certifikat za rusko tržišče  
 • ZIK certifikat za hrvaško tržišče  

 

Certifikati za pitno vodo

 

 • Vsi materiali, ki so v stiku s pitno vodo, imajo ustrezne certifikate v skladu z EN 681, KTW, W270, WRAS, UBA itd.