• skladisce imp ta
  • testiranje izdelkov imp ta
  • razvoj

Zanesljiv partner za razvoj armatur

 

V podjetju IMP Armature vam s pomočjo hitrega razvoja »po meri« zagotavljamo najboljše rešitve glede na vaše potrebe, kjer prihranite veliko časa in nepotrebnih skrbi.

Celoten razvoj delimo na tri glavne skupine:

1. Izboljšave obstoječih armatur

Sledimo novim standardom s področja pitne vode in kanalizacije ter s sodobnimi računalniškimi programi za vas izboljšujemo konstrukcijo, tako mehanske kot pretočne karakteristike. Velik poudarek pri tem dajemo tudi prijaznemu vizualnemu izgledu.

2. Razvoj po željah naročnika

Tovrsten razvoj poteka na osnovi vaših želja in vaših vhodnih podatkov. Vi ste v razvojni proces vključeni tako, da na trgu pridobivate informacije o potrebnih lastnostih izdelka in ga v končni fazi tudi odobrite. Postopki v vseh fazah razvoja vam zagotavljajo tehnično in tehnološko dovršenost izdelka ter skladnost s standardi s področja, kateremu je izdelek namenjen.

3. Razvoj za določene projekte, ki zahtevajo specifične lastnosti

V primeru, ko standardni elementi pri vas iz najrazličnejših vzrokov ne morejo biti vgrajeni (prostorske, funkcijske in druge omejitve), težavo rešimo z razvojem specifičnih armatur. Sem na primer sodi izdelava nepovratnih loput in lovilnikov nesnage velikih dimenzij ter raznih dušilnih in regulacijskih loput.

 

Zakaj izbrati nas?

 

Prilagodljivost

Z najmodernejšo tehnologijo tako v razvojnem oddelku kot tudi v lastni proizvodnji ter posluhom za napredek in novosti na svetovnih trgih, se prilagajamo posebnim zahtevam naših kupcev. Nemalokrat skupaj s kupcem na podlagi specifičnih potreb in zahtev prilagodimo ali celo skupaj razvijemo popolnoma nov produkt za posebne potrebe dotičnega trga.

Dolgoletne izkušnje

Pohvalimo se lahko z dolgoletnimi izkušnjami na področju razvoja armatur. Popolnoma se prilagodimo vašim željam in skupaj z vami poiščemo najboljšo rešitev, ki ustreza vsem veljavnim standardom in predpisom.

Kratek čas razvoja

Čas od razvoja izdelka do njegove proizvodnje je razmeroma kratek, s tem, da so vsi postopki izvedeni skladno z dobro inženirsko prakso oziroma sledijo zahtevam standarda ISO 9001.