• plakat

Srbija i Crna Gora, Kontakt Podrška: Dejan Pelević Tel.: +381 63 802 9 401

Hidranti su namenjeni za brzu upotrebu u slučaju požara i privremeno povezivanje cevovoda.

Hidranti

Zasuni su prirubne i meko zaptivne armature koje omogućavaju zatvaranje i regulaciju protoka tečnih medijuma. Zasune vam nudimo zajedno sa svom pratećom dodatnom opremom.

Zasuni

Navrtni zasuni se koriste za izradu kućnih priključaka. Priključak sa sponom i rotirajućom kliznom pločom vam, sa posebnom navrtnom pripremom omogućava jednostavno priključivanje na cevovod pod pritiskom.

Navrtni zasuni

Nepovratne klapne i ventili omogućuju vam zatvaranje povratnog toka tečnih i gasovitih medijuma.

Nepovratne klapne

Leptirasti zatvarači su najčešći element za zatvaranje i regulaciju tečnih i gasovitih medija.

Leptirasti zatvarači

Hvatači nečistoće pružaju zaštitu ventilima, povećavaju pouzdanost sistema i smanjuju troškove održavanja. Koriste se u sistemima za pitku vodu, u sistemima za grejanje, kao i procesnu tehniku do temperature od 400°C.

Hvatači nečistoće

Proizvodni program

Odličan podrška

Fleksibilnost i odlična podrška klijentima . Mi smo na raspolaganju u svakom trenutku!

Elastičnost

Mi proizvodimo male količine - iz jednog komada nadalje

Brzina

Brzo vreme odziva i kratki rokovi isporuke, bez nepotrebnog čekanja

Sopstveni razvoj

Mi razvijamo i proizvodimo ventila za visoko specifičnim potrebama korisnika

Vlastiti gumarna

Zaptivke su srce našeg slavina, pa smo proizvodnju sebe

Kontaktirajte nas!

IFAT 2018

Novi montažni uređaj za ispitivanje hidranata

U preduzeću smo pre godinu dana napravili plan uređaja za montažu i ispitivanje naših najprepoznatljivijih proizvoda – hidranata. Prošle godine smo ga montirali u odeljenju za montažu, a danas se već koristi u punom obimu.

Ovim jedinstvenim uređajem radno mesto smo približili čoveku. Zato je takvo radno mesto jedno od ergonomično najuređenijih radnih mesta. Uređaj radniku koji njime upravlja omogućava da prilagodi položaj hidranta prema postupku montaže i ispitivanja, a to može da prati preko LCD ekrana. Voda u postupku ispitivanja kruži i nema utroška nove vode, što je dodatna velika ekološka i ekonomska prednost ovog uređaja.

Tokom postupka montaže ispituje se zaptivanje hidranta pomoću vazduha, a po završenoj montaži i čvrstina hidranta u postupku sa vodom. Ispitivanje se odvija u skladu sa standardom SIST EN 12266. Po završenom ispitivanju hidrant se postavlja u položaj za skladištenje, nakon čega se samo još zaštiti za potrebe transporta i otpremi.

Uz prethodno navedene prednosti kupcima ćemo obezbediti i kraći rok od porudžbine do otpreme.