Kontaktirajte nas!

 

IMP Armature d.o.o.
Ljubljanska cesta 43
SI 1295 Ivančna Gorica

Tel.: +386 (0)1 7887 300
Fax: +386 (0)1 7887 328
E-mail: info@imp-ta.si

 

Srbija i Crna Gora

Kontakt Podrška

Dejan Pelević

Tel.: +381 63 802 9 401

E-mail: imp.armature.podrska@imp-ta.si

 

Vodstvo

Direktor

Tel.: +386 (0)1 7887 300

E-mail: info@imp-ta.si

Sekretarica direktora

Tel.: +386 (0)1 7887 300

E-mail: info@imp-ta.si

 

Prodaja

Opšte informacije

Domaće tržište: prodaja@imp-ta.si

Strano tržište: sale@imp-ta.si

Vođa sektora prodaje

Tel.: +386 (0)1 7887 304

Komercijalista za domaće tržište

Tel.: +386 (0)1 7887 319

Komercijalista za strano tržište (engleski, hrvatski i srpski)

Tel.: +386 (0)1 7887 318

Komercijalista za strano tržište (engleski, hrvatski i srpski)

Tel.: +386 (0)1 320 78 60

Komercijalista za strano tržište (engleski i nemački)

Tel.: +386 (0)1 7887 307

 

Nabavka i proizvodnja

Vođa tehničkog sektora

Tel.: +386 (0)1 7887 311

Nabavka

Tel.: +386 (0)1 7887 306

Tel.: +386 (0)1 7887 327

Kvalitet i reklamacije

Vođa sektora za kvalitet

Tel.: +386 (0)1 7887 316

 

Razvoj

Vođa razvojnog sektora

Tel.: +386 (0)1 7887 313

 

Finansije i računovodstvo

Vođa finansijsko-računovodstvenog sektora

Tel.: +386 (0)1 7887 308