• skladisce imp ta
 • testiranje izdelkov imp ta
 • razvoj

Ko smo?

 

Na evropskom tržištu poznati smo kao kvalitetan proizvođač industrijskih armatura. Naš proizvodni program obuhvata industrijske armature za pitku i industrijsku vodu i za potrebe svih tipova preduzeća - prehrambene industrije, petrohemije, brodogradnje, protivpožarnih sistema i tehnike za grejanje. Kvalitet armatura su plod tridesetogodišnje tradicije i bogatog iskustva sopstvenog razvoja.

Sertifikat kvaliteta ISO 9001: 2000 i certifikat 97/23-EU po evropskoj direktivi za opremu pritiska (CE znak) imamo već godinama. Dobili smo i sertifikate koji potvrđuju higijensku ispravnost ugrađenih materijala, a za pojedinačne grupe proizvoda stekli smo i druge bitne sertifikate izdane od akreditovanih institucija.

Svi naši proizvodi su napravljeni u EU (Sloveniji) i doslovno svaki proizvod je testiran po propisanim normama.

 

Rast preduzeća

 

Naše preduzeće IMP Armature sve od 2002. godine stalno raste i dostiže visoke vrednosti prodaje. Ujedno smo u saradnji sa kupcima u zavisnosti od potreba tržišta razvili popriličan broj novih proizvoda, a prodaju smo proširili na nova tržišta izvan i unutar EU.

Naša vizija budućnosti nas vodi ka neprestanom rastu u svim elementima poslovanja preduzeća.

 

Sajmovi

 

Kao izlagači smo redovni na sledećim sajmovima:

 • IFAT u Minhenu, svake 2 godine - najbitniji sajam na području komunalnih delatnosti i opreme.
 • Valve World u Dizeldofu (ranije u Mastrihtu), svake 2 godine - sajam za proizvođače industrijskih armatura, opreme i livnica.
 • Komunaliada godišnji susret komunalnih preduzeća u Sloveniji, obično početkom juna.

Povremeno učestvujemo i na drugim sajmovima.

 

Kratka istorija preduzeća:

 

1975 Počeci proizvodnje armatura

1978 Osnivanje prvog preduzeća – Hladnovodne armature u okviru grupe IMP i to IMP Livar

1981 Završavanje izgradnje novih poslovnih objekata i početak izvoza armatura na zapadno-evropsko tržište

1982 Osnivanje razvojno konstruktivnog sektora u okviru preduzeća, promena naziva u Tovarna armatura

1991 Početak samostalnog rada preduzeća

1994 Dobijanje sertifikata za kvalitet ISO 9001

1996 Promena vlasništva – od tada je preduzeće u privatnom vlasništvu

1998 Početak proizvodnje poluproizvoda od gume

2003 Uvođenje tehnologije prašnog lakiranja armatura, dobijanje sertifikata modul H (CE znak) u skladu sa evropskom direktivom za opremu pritiska 97/23/EC

2006 Preimenovanje u IMP Armature d.o.o.

2011 Nova farbara sa bojama na vodenoj bazi – ekološki prihvatljiva

2015 Nova prašna farbara – ušteda energije

2016 Dobijanje GSK sertifikata

 

Zvanični podaci preduzeća IMP Armature d.o.o.

 

 • Puno ime: IMP ARMATURE, izrada i servis industrijskih armatura, d.o.o.
 • Kratko ime: IMP ARMATURE d.o.o.
 • Adresa sedišta i poslovnog prostora: Ljubljanska cesta 43, 1295 Ivančna Gorica
 • Matični broj: 5504821000
 • PIB: SI46222421
 • TR u banci NLB d.d.: SI56 0292 2001 6988 672
 • TR u banci SKB d.d.: SI56 0315 0100 0396 674
 • TR u Banka Sparkasse d.d.: SI56 3400 0101 1578 832